Bielsko-Biała - Portal Bielska-Białej – Bielskobialski.pl
Miasto

„Tygodnik Bielsko-Bialski”

W okresie międzywojennym ukazywało się w Bielsku (autonomiczne Województwo Śląskie) czasopismo o nazwie „Tygodnik Bielsko-Bialski”. Chociaż wówczas nie było jeszcze wspólnego bielsko-bialskiego miasta, bardzo wiele podmiotów gospodarczych i społecznych określało się jako bielsko-bialskie.

Sytuacja ta była dla mieszkańców naturalna, ponieważ oba sąsiadujące ze sobą miasta leżały nie tyle blisko siebie, co były niemal do siebie „przyklejone”. Mieszkańcy obu miast żyli praktycznie w jednym miejskim organiźmie, a przedsiębiorcy konkurowali na jednym lokalnym rynku. Tym bardziej, że od czasów zaborów Polski oba miasta już zawsze leżały w jednym państwie - najpierw w Cesarstwie Austro-Węgierskim, a następnie w Polsce.

Pierwszego formalnego połączenia obu miast dokonali Niemcy podczas drugowojennej okupacji, kiedy to Bielsko i Biała zostały włączone do kolejnego wspólnego państwa, III Rzeszy Niemieckiej, a Biała stała się dzielnicą o nazwie Bielitz-Ost (Bielsko-Wschód). Ostateczne połączenie obu miast, po anulowaniu niemieckich decyzji, zrealizowano w Polsce Ludowej sześć lat po wojnie, 1 stycznia 1951 roku.

Początkowe używanie wyrażenia "Bielsko-Biała", "bielsko-bialski" nie było związane z utożsamianiem obu miast jako jednego organizmu miejskiego, ale było sposobem określenia współdziałania organizacji mieszkańców w różnych dziedzinach, na zasadzie na jakiej obecnie możemy mówić o polsko-czeskim projekcie kulturalnym czy toruńsko-bydgoskiej administracji wojewódzkiej. Stąd określenie Bielsko-Biała stosowano również na mapach już w XIX wieku, jak w przypadku poniższej mapy z 1891 roku.

„Tygodnik Bielsko-Bialski” był czasopismem poświęcony sprawom politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalno-oświatowym, który był wydawany przez środowisko bielskiej Chrześcijańskiej Demokracji powiązanej z Wojciechem Korfantym. Czasopismo ukazywało się na przestrzeni kilkunastu lat z kilkoma przerwami i pod wieloma tytułami - zostało założone w 1920 roku jako „Nasz Tygodnik”, następnym tytułem był „Tygodnik Bialski”, od 1921 roku „Tygodnik Bielsko-Bialski”, a ostatecznie do 1931 „Przyszłość”. Po kilku latach od zaprzestania wydawania w Bielsku czasopismo reaktywowano w Katowicach, gdzie ukazywało się do wybuchu II wojny światowej.

Warto dodać, że „Tygodnik Bielsko-Bialski” miał swój niemieckojęzyczny odpowiednik, i to już w XIX wieku, ponieważ w latach 90-tych ukazywało się czasopismo o takim samym tytule, tylko po niemiecku, czyli „Bielitz-Bialaer Wochenblatt”.

Dodatkową ciekawostką jest fakt, że w „Tygodniku Bielsko-Bialskim” poza językiem polskim stosowano też język śląski, m.in. w rubryce „Boncwoł Fuła mo głos”. Śląszczyzna, głównie w odmianie cieszyńskiej, była powszechnie i chętnie wykorzystywana również przez inne bielskie czasopisma, nie tylko w części publicystycznej, ale też w treściach reklamowych.

Zobacz więcej ciekawego w serwisie miejsowych ciekawostek.